سفارش تبلیغ
صبا ویژن


فرهنگ لغت((:

فرهنگ لغت ایرانیان،

1? بیششرف = خیلی خوشگلی!

2? توله‌سسگ = خیلی میفهمی!

3? کررره‌خـر = خیلی باهوشی!

4? کثثافت = خیلی دوست‌داشتنی‌ای!

5? عوضی = خیلی زرنگی!

6? لامصصب = خیلی کار بلدی!

7? دیوونه = خیلی عزیزی!

1? دوست عزیز = خیلی نفهمی!

2? آدم حسابی = خیلی بی‌شخصیتی!

3? مهندس = خیلی خنگی!

4? دکتر = خیلی گیجی!

5? دانشمند = خیلی بیشعوری!

6? خوش‌تیپ = خیلی چِندشی!

7? استاد = خیلی بیسوادی!

واقعا فرهنگ لغاتمون کامله ..

 چهارشنبه 94/9/11 ساعت 11:59 عصر توسط عسل آرامش نظرات ()