سفارش تبلیغ
صبا ویژن


مرد...!

مرد.......................................

.

.

.

.

.

.

واژه ای محکم، تکیه گاه، آرام، عاشق، مغرور، صمیمی، پر از درد های نهان، خالی از نماد صورتی و...........

.

.

.

مرد....................................

.

.

.

.

واژه ای که ما زن ها هیچگاه او را نمیفهمیم....... هیچگاه......

.

.

.

همیشه دنیای صورتی ماست......... چرا یکبار دنیای پنهان آنها نباشد؟؟دوشنبه 94/2/7 ساعت 6:40 عصر توسط عسل آرامش نظرات ()